Høringssvar fra Maria Kolseth Jensen

Dato: 03.04.2019

Kjære leser,

Alle har rett til å bestemme over egen kropp, og det er uakseptabelt at staten skal gå inn å styre dette for enkeltpersoner.

Jeg er dypt såret over og uenig i lovendringsforslaget som er lagt frem.

La abortloven være som den er, en abort er allerede en stor nok påkjenning for den som må igjennom det som det er.

La loven være.