Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Som kvinne ber eg regjeringa revurdere den varsla innskrenkinga av abortloven. Etiske problmestillinger som fosterreduksjon må avgjerast av den det først og fremt gjelder, kvinna og familien hennar. Endringen som er forhandla fram som ein del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er ein uønska reversering av kvinner sine rettigheter.