Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 29.03.2019

Helse Midt-Norge RHF støtter endringer til lovtekst. Vi mener at fosterreduksjon ikke skal utføres før svangerskapsuke 12, og at inngrepet derfor bør behandles på samme måte som andre svangerskapsavbrudd etter uke 12. Nye retningslinjer vil gjøre det lettere å håndtere henvendelser om fosterreduksjon fra utlandet.

Vi viser for øvrig til høringsuttalselse fra St. Olavs hospital HF.