Høringssvar fra Ålov Nybrott

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste forslaget om inskrekning av abortloven