Høringssvar fra Kvinnefronten i Ås

Dato: 02.04.2019

Høringssvar til endringer i abortloven ved fosterreduksjon:

Regjeringens forslag om endringer i abortloven er et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Kvinner kan selv ta ansvar for hvor mange barn hun vil ha, og når hun vil ha dem. Fosterreduksjon er selvbestemt abort.
Svangerskap og fødsel er den mest risikofylte tiden i en kvinnes liv. Risikoen øker med antall foster. Det er kun kvinnen, ikke regjeringa, som kan vurdere hvordan denne økte risikoen påvirker henne.
Det er uakseptabelt at kvinner skal måtte forsvare seg overfor en nemnd, bare for å få lov til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. Dette er en enorm belastning for den individuelle kvinnen. Dette er også et uttrykk for myndighetenes kollektive mistro til kvinners evne til å ta valg for seg selv.
Jeg stoler på at kvinner er i stand til å ta selvstendige valg om sitt egen kropp og sitt eget liv. Den foreslåtte lovendringen viser at regjeringa ikke kan si det samme.