Høringssvar fra Gro Thoresen

Dato: 24.03.2019

Jeg mener at kvinner selv kan ta avgjørelser som gjelder henne selv.

Kvinner skal ikke utsettes for nemd.

Jeg tar sterk avstand fra regjeringens forslag.