Høringssvar fra Charlotte Bjørnstad Hallerud

Dato: 19.03.2019

Svartype: Med merknad
Regjeringas forslag om endringer i abortloven er et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Kvinner kan selv ta ansvar for hvor mange barn hun vil ha, og når hun vil ha dem. Fosterreduksjon er selvbestemt abort.
Jeg ber regjeringen revurdere den varslede innskrenkingen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår; kvinnen og hennes familie. Endringer som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattform mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter. Jeg ber derfor regjeringen snu.
Vennlig hilsen
Charlotte Bjørnstad Hallerud