Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296420

Dato: 02.04.2019

Fosterreduksjon bør være opp til kvinnen som bærer fostrene. Å tvinge kvinner fra hele Norge til å reise til Trondheim for å søke om fosterreduksjon er uforsvarlig og vil øke forskjellene. Én nemd i seg selv uforsvarlig.

Gravide må få tilbud om nipt-test, ultralyd og annen informasjon tidligst mulig for å unngå senaborter generelt.

Dersom regjeringen ønsker å motvirke flerlingreduksjoner - kan den begynne med det åpenbare: sørge for forsvarlige permisjonsordninger og søtte- og avlastningsordninger. Flerlingforeldre bør vernes bedre om, ikke utsettes for mer press.