Høringssvar fra Viken SVs kvinnepolitiske nettverk

Dato: 02.04.2019

Høringssvar til endringer i abortloven ved fosterreduksjon

Regjeringen ønsker å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort før uke 12.

Fosterreduksjon må fortsatt likestilles med abort av ett foster. Regjeringens forslag om endringer i abortloven er et angrep på kvinners fremforhandlede rettigheter til selvbestemt abort. Det kan vi ikke godta.

I Norge har kvinner rett til selv å bestemme om hun vil ha barn eller ikke før uke tolv. Idet ligger selvsagt også retten til selv å bestemme antall barn hun vil klare å bære frem. Det er risikofylt å bære frem et liv, og det er medisinsk kjent at risikoen øker ved flerlingesvangerskap. Hvordan et flerlingesvangerskap påvirker kvinnen må kvinnen selv få vurdere fullt ut.

Det er totalt uakseptabelt at en kvinne må forsvare sitt valg overfor en abortnemd for å få lov til å bestemme over eget liv og egen helse. Som samfunn kan vi ikke ha mistro til at kvinnene tar de riktige valgene overfor seg selv.

Viken SV stoler på at Norges kvinner er i stand til å ta dette valget selv, og vi sier derfor nei til innskrenkninger i adgangen til fosterreduksjon.

Viken SVs kvinnepolitiske nettverk