Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 07.03.2019

Vedlagt finnes høringsuttalelse fra St. Olavs hospital HF, vedrørende - Forslag til endring i abortloven – Fosterreduksjon – ved klinikksjef ved Kvinneklinikken, Kjell Åsmund Salvesen.

Fosterreduksjon er ikke et svangerskapsavbrudd, men et inngrep i en graviditet som skal fortsette. Helse og omsorgsdepartementet definerer nå at fosterreduksjon likevel skal behandles ut fra lov om svangerskapsavbrudd. Fosterreduksjon var ikke en aktuell mulighet i Norge den gangen lov om svangerskapsavbrudd ble laget, og det er derfor riktig å skrive en egen paragraf som behandler fosterreduksjon.

Medisinsk kan ikke inngrepet sammenlignes med abort i et enkelt svangerskap. Fosterreduksjon er et komplisert inngrep med risiko også for gjenværende foster. Det oppgis ulike tall for komplikasjonsrisiko, men de fleste skriver 5-10% risiko for tap av gjenværende foster ved reduksjon i tvillingsvangerskap. Behandlingstjenesten informerer kvinnene om denne risikoen og at det ikke er kjent hvor mye av dette som er prosedyrerisiko og hvor mye som er bakgrunnsrisiko. Denne informasjonen om risiko er også sendt skriftlig til departementet.

I perioden 2002 til 2016 ble fosterreduksjon utført på spesielle medisinske indikasjoner. Fagmiljøet etterlyste i 2009 retningslinjer om inngrepet kunne utføres i ukompliserte trillingsvangerskap. I 2016 sa Justisdepartementet at fosterreduksjon skulle behandles ut fra lov om svangerskapsavbrudd og være selvbestemt før svangerskapsuke 12. Retningslinjene til lov om svangerskapsavbrudd tillater utsettelse av inngrepet hvis det er medisinsk grunn til utsettelsen. Helse og omsorgsdepartementet bestemte at fosterreduksjon skulle sentraliseres til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermeidisin.

I perioden 2016-2018 ble det utført 44 fosterreduksjoner. 14 var selektive og 30 var uselektive, derav 3 i firlingesvangskap, 13 i trillingsvangerskap og 14 i tvillingsvangerskap. Alle selektive fosterreduksjoner og 6 av de uselektive fosterreduksjonene ble behandlet i nemnd (3 trillingsvangerskap og 3 tvillingsvangerskap). Departementets beskrivelse av antall nemndbehandlinger er ikke helt korrekt.

Medisinsk sett er svangerskapsuke 12-14 er den tryggeste perioden til å utføre fosterreduksjon. Noen utenlandske senter skriver at de kan gjøre inngrepet i uke 11. Dette er nok mulig hos slanke kvinner med framoverbøyd livmor. Behandlingstjenesten må bruke en rutine som er mulig hos alle. Behandlingstjenesten har derfor som rutine at fosterreduksjon ikke skal utføres før uke 12. Helt tilsvarende blir heller ikke morkakeprøver utført fra kvinnens mage før svangerskapsuke 12. Fosterreduksjon hos foster med felles morkake kan ikke utføres i Norge.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin mener at fosterreduksjon ikke skal utføres før svangerskapsuke 12, og at inngrepet derfor bør behandles på samme måte som andre svangerskapsavbrudd etter uke 12. Nye retningslinjer vil gjøre det lettere å håndtere henvendelser om Forsterreduksjon fra utlandet.

Med vennlig hilsen

Runa Heimstad

Fagdirektør, St. Olavs hospital HF