Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319273

Dato: 02.04.2019

Fjerningen av selvbestemt fosterreduksjon er en umyndiggjøring av norske kvinner og en nedvurdering av deres evne til å ta gode og vel overveide valg. Om abortloven skal endres bør det være fordi et flertall i befolkningen ønsker det, ikke fordi det er nødvendig for å få flertall til regjeringsdannelse. Derfor mener jeg dette er et dårlig forslag til endring.