Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 436324

Dato: 03.04.2019

Kast den varslede endringen av innskrenking i abortloven!