Høringssvar fra Anonym

Dato: 19.02.2019

Svartype: Med merknad

Til regjeringen!

Jeg vil bestemme over min egen kropp, ikke rør abortloven!

Mvh Jorunn Lind Eriksen

Brattbakken 151

9018 Tromsø