Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 384287

Dato: 02.04.2019

Nei til endring i abort lov