Høringssvar fra Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen

Dato: 02.04.2019

Dette lovendringsforslaget er udemokratisk og umoralsk. Det fratar borgerne retten til å bestemme over egen kropp.

Ikke gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere. La abortloven være som den er.

Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen

Skuespiller