Høringssvar fra Rødt Porsgrunn

Dato: 19.03.2019

Ikke rør abortloven!

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp ble lagt på forhandlingsbordet.

Statsminister Erna Solberg har med sitt abortfrieri vist seg villig til å innskrenke dagens abortrettigheter for å få KrF over på sin side og ikke miste regjeringsmakta.

Rødt Porsgrunn reager kraftig på at Solberg har åpnet for å stramme inn abortlovgivningen og reversere oppnådde rettigheter.

Det er et angrep på kvinnens kroppslige autonomi å tvinge henne til å gjennomføre en graviditet hun selv ikke ønsker.

KrFs abortseier angående fosterreduksjon provoserer fordi den undergraver tankegangen bak selvbestemt abort.

Det undergraver prinsippet om at kvinnen selv er best egnet til å ta valget, også om det byr på dilemmaer og er krevende.

Rødt Porsgrunn mener regjeringens forslag er meget alvorlig og et tegn på at dette er en del av en større kamp mot hele abortloven fra KrFs side.

Kjell Ingolf Ropstad har sagt han er motstander av selvbestemt abort.

KrF har også levert inn et lovforslag om å få grunnlovsfestet fullt forbud mot abort som faktisk skal behandles en gang før 2020.

Vi kan tydeligvis ikke ta selvbestemmelsesprinsippet for gitt i et moderne Norge da det stadig er under angrep.

Derfor er det utrolig viktig at ikke tilfeldige regjeringers maktkamp får lov til å svekke den grunnleggende menneskerettigheten retten til å bestemme over egen kropp er!