Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 294674

Dato: 02.04.2019

For meg som er født tidlig på 60-tallet, og har vokst opp med kvinnekampen, kjenner jeg at jeg blir sint og lei meg for at dette temaet igjen er på banen. At det er unge menn som tar det opp, og bruker det som et valgknep, er nesten ikke til å tro. Kvinner har i all tid klart å tenke selv hva som er best for seg og for sin helse. Ser med stor bekymring på angrep på kvinnekroppen og kvinners valg. Hva blir det neste? At kvinner skal tie i forsamlinger?

Har fulgt med på denne saken. Lest hva fagfolk sier om det. Sittende regjering kan da ikke ha unngått å få med seg, at flertallet i dette landet gir klar beskjed om at abortloven ikke skal røres? Tenker at vi godt voksne kvinner må stå på for dagens og fremtidens unge kvinners rett til å bestemme over egen kropp!