Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 391798

Dato: 02.04.2019

Jeg ber om at regjeringen forkaster forslaget om innskrenkninger i abortloven. Dette forslaget er et hån mot kvinners rettigheter og de få kvinnene dette angår er helt klart i stand til å selv kunne vurdere sin situasjon selv uten å måtte møte i noen nemnd.

At partier som kaller seg liberalistiske kan være med på å fremme et slikt forslag er rett og slett latterlig.

Mvh firebarnsmor og lege