Høringssvar fra Anonym

Dato: 09.03.2019

Svartype: Med merknad

Etisk og moralsk sett er det ingen forskjell på abort og fosterreduksjon. Dersom noen ikke ønsker å bære frem flere barn på en gang bør de ikke tvinges til det. Uavhengig av årsak. I og med at fosterreduksjon fortsatt ikke er ulovlig, og at det er et forslag om nemndbehandling som er oppe nå, så syns jeg at det er et helt unødvendig lovforslag.

En nemd består av personer som skal avgjøre noe for en annen person. Nemd som institusjon hviler på et premiss om at den er bedre egnet til å ta en avgjørelse enn personen som søker nemnden.

Hvorfor antar man at en nemnd er bedre egnet til å avgjøre om en person bør gjennomføre en graviditet enn personen selv? Hele grunnen til at personen sitter foran en nemnd og trygler om hjelp er jo fordi hun ikke ønsker å gjennomføre et flerlingesvangerskap?

Nemnder bør tilføre noe mer i verdi, tilby en ekspertvurdering eller vite mer om noe enn den som søker nemnden. I dette tilfellet gjør de ikke det. Den som søker nemnd vet selvsagt best selv.