Høringssvar fra Anonym

Dato: 18.03.2019

Svartype: Med merknad

La abortloven være slik den har vært. Ikke gjør det vanskeligere å ta abort. Det nye lovendringsforslaget vil ikke redusere antall aborter, bare redusere antall trygge aborter.