Høringssvar fra Lill Fanny Sæther

Dato: 31.03.2019

Fra Lill Fanny Sæther 31.3.2019

Svar på høring om forslaget til endringer i abortloven – fosterreduksjon.

Det er forkastelig at kvinnenes reproduksjon brukes i forhandlinger for å oppnå politisk makt. Forslaget innebærer at allerede fødte mennesker skal ha svakere rettsvern enn embryoer.

Det finnes ingen grunn til å endre abortloven og svekke kvinners bestemmelse over egen kropp.

Kvinner trenger ikke formyndere og skulle ikke behøve å møte i en nemd som skal avgjøre om det er grunnlag eller ikke for abort. Det er kvinnen som kjenner sin situasjon, som er kompetent til å vite hva som er best og som må leve med avgjørelsen.

Regjeringens forslag er et tilbakeskritt for likestilling og respekten for kvinners selvbestemmelse. Det er en menneskerett å selv få ta viktige avgjørelser over egen kropp og eget liv.

Jeg var med på abortkampen på 70-tallet, og dette er som å bli satt flere tiår tilbake i tid, ikke fordi akkurat dette var aktuelt den gangen, men fordi det da også dreide seg om nemnder og forakt for kvinners evne til selvbestemmelse.

Ikke rør abortloven!