Høringssvar fra Anonym

Dato: 21.02.2019

Svartype: Med merknad

La kvinner og blivende foreldre bestemme dette selv. Det er i praksis deres valg og loven bør gjenspeile dette.