Høringssvar fra Anonym

Dato: 02.04.2019

jeg ber regjeringen stoppe den varslede innskrenkningen av abortloven