Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Nei til innskrenking av abortloven.