Høringssvar fra Ann-Rita Danielsen Hol

Dato: 31.03.2019

Det skal være kvinnens valg. Ingen nevnd mer.

Kvinnen skal bestemme over sin egen kropp