Høringssvar fra Kristine Wee

Dato: 03.04.2019

Jeg ber regjeringen forkaste forslaget om innskrenking av abortloven.