Høringssvar fra Anonym

Dato: 05.03.2019

Svartype: Med merknad

det er viktig at man ikke endrer abortloven på en slik måte at man tvinger kvinner som ikke har resursser eller mulighet til det å gjennomføre svangerskap med flere foster. Det blir feilaktig oppgitt som tvillingabort men er langt mer aktuvelt for kvinner som får vite at de venter 4-5 foster. hvorfor frata kvinner retter til å bestemme selv hvor mange barn man ønsker og klarer å bære frem. det å nekte kvinner tilgag til medisinsk behandling på bakgrunn av relgiøse forestillinger hører fortiden til. i 2019 er vi likestilte og regjeringen burde annerkjenne at kvinner er like mye verdt som menn. Ville du tvunget en mann til å ikke få fjernet mannlig bryst vekst fordi det tross alt er sånn gud har skapt kroppen til akkurat den mannen? Tvilsomt. La kvinnen velge selv om hun ønsker å være fra 2-3-4-5-6-7-8 eller 1 barn.

Ja takk til valgfrihet også for individer med vulva