Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 349391

Dato: 02.04.2019

Nei til endring av dagens abortlov!

Dette er et lite gjennomtenkt og følelsesmessig basert forslag. Kvinnen er kompetent til å bestemme over egen kropp, uavhengig av antall fostre. Oppfordrer de folkevalgte til å høre på fagfolk, altså helsepersonell, i denne saken.