Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 386493

Dato: 02.04.2019

Dette er uakseptabelt. Kvinners rettigheter skal ikke innskrenkes i 2019.