Høringssvar fra Camilla Hanssen

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkningen av abortloven