Høringssvar fra Anonym

Dato: 19.03.2019

Svartype: Med merknad

Nei til endring av abortloven!

Ikkje gå baklengs, kvinner skal kunne bestemme over egen kropp!

Utrolig dårlig å bruke kvinner og menn i sin beste alder i et politisk spill om makt og posisjon i regjering.