Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393105

Dato: 02.04.2019

Det er ingen grunn til innskrekning! Det er så få personer det omhandler, og valget er tungt nok uten å måtte gå foran en nemnd! La kvinner bestemme over egen kropp! Dette kan i verste fall føre til flere aborter. Det kan bli mindre belastende for kvinner å fjerne alle fostre og prøve igjen, en å utføre fosterreduksjon.