Høringssvar fra Juni Dahl

Dato: 19.03.2019

Jeg vil minne regjeringen om at kvinner ikke trenger formyndere i 2019. Regjeringens forslag er et stort tilbakeskritt for likestilling og respekt for kvinner. Det burde være en menneskerett å selv få ta viktige avgjørelser om egen kropp og eget liv. Det er både skammelig og nedrig at regjeringen har foreslått at nemder skal avgjøre LEVENDE menneskers skjebne på denne måten. Regjeringens forslag innebærer at allerede fødte mennesker skal ha svakere rettsvern enn embryoet. Kvinner må leve med avgjørelsene - enten avgjørelsen er "riktig" eller "gal", - og for de som sitter i en nemd, får gale avgjørelser absolutt ingen konsekvenser!

At kvinner står for reproduksjon (noe som på mange måter brukes til å undertrykke) burde ikke brukes som forhandlingskort for å oppnå politisk makt. Jeg er snart 60 år, og er sjokkert over utviklingen. Dette er som å bli satt 100 år tilbake i tid!

Noen sier abortloven må revideres fordi vi har hatt den i 40 år. Det er like dumt som å si at nå har kvinner hatt stemmerett i over 100 år - det må vi se på på nytt.

Oslo, 19.3.2019

Juni Dahl