Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 397261

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen stoppe lovforslaget om endring av abort loven.

Da selvbestemt abort er tillatt innen 12 svangerskapsuke burde kvinnen selv kunne avgjøre om hun vil abortere en eller flere foster. Uten å måtte gå i samtale med en nemd.

Flerlingers verdi ligger ikke i at de er flerlinger, men at de er enkeltindivider. Dermed burde de også i spørsmålet om fosterreduksjon behandles deretter. Det vil si at bare fordi et (eller flere) foster ønskes fjernet så må alle fjernes.