Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258485

Dato: 30.03.2019

Endringene som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter og mulighet til å ta autonome valg.

Jeg ber regjeringa revurdere den varslede innskrenkningen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår, nemlig kvinnen selv. Det handler om hennes rett og frihet til å bestemme over egen kropp.

Kolbotn 30. mars 2019

Eva Rogneflåten

Vedlegg