Høringssvar fra Kvinnepolitisk lag i Rødt Oslo

Dato: 19.03.2019

Vi mener at forslaget kan være et første skritt vekk fra selvbestemt abort. Regjeringen innfører nå en forskjellsbehandling av abortbegjæringer fremmet før 12. uke. I høringsbrevet legger de også opp til at kvinnene som møter i nemd for fosterreduksjon må legge fram enda mer om sin egen situasjon og motiv enn det som er vanlig i dagens nemnder, altså en sterkere underkjenning og mistenkeliggjøring av kvinners egne vurderinger.

For oss er det etisk vanskelige med både dagens og den foreslåtte loven at det er en nemd som skal bestemme om en kvinne skal fullføre et svangerskap hun ikke ønsker og ta imot et barn hun mener hun ikke kan klare å ta seg av. Det er også etisk vanskelig at barn skal bli født uten å være ønsket. Uansett hvor langt svangerskapet er kommet, er kvinner bedre rustet til å ta avgjørelsen om abort enn en nemnd. Etter vår mening er den eneste akseptable endringen i abortloven at alle nemnder blir fjernet. Så lenge abort er tillatt i Norge, dvs til uke 22, er det bare kvinnen som kan bestemme.

Det er jo et tankekors at kvinner kan inneha alle stillinger i samfunnet, men hvis hun blir uønsket gravid og av ulike grunner ikke får tatt abort før uke 13 så kan hun ikke aleine avgjøre om hun skal fortsette svangerskapet. Tilfeldige leger blir av samfunnet regnet som bedre til å bestemme i hennes liv enn den gravide!

Vi går imot den foreslåtte endringen i abortloven.

Eli Aaby, for Kvinnepolitisk lag i Rødt Oslo