Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 399125

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkningen av abortloven