Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325280

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen stoppe den varslede innskrenkningen av abortloven. Problemstillinger som fosterreduksjon før 12. uke må avgjøres av den det først og fremst angår, nemlig kvinnen selv. Denne innskrenkningen innebærer en uønsket reversering av kvinners rettigheter. Kvinner kan og bør få bestemme over hva som er best for egen kropp og eget liv uten å måtte forklare seg for en nemd. Jeg ber derfor regjeringen snu.