Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 02.04.2019

Bioteknologirådet takker for invitasjon om å uttale seg i høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon. Bioteknologirådet har valgt å avstå fra å uttale seg om saken.