Høringssvar fra Charlotte Karlsen

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen forkaste denne innskrenkningen av abortloven og kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp.