Høringssvar fra Ann Helen Stamnsve

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkingen av abortloven.

Innskrenkingen griper inn i kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp, og hører ikke hjemme i 2019!