Høringssvar fra Anonym

Dato: 20.03.2019

Svartype: Med merknad
8. mars 2019 gikk jeg, sammen med mellom 15 og 20 000 folk av alle kjønn og aldre, i demonstrasjonstog i Oslo. Vi gikk blant annet for å forsvare abortloven mot regressive endringer forsøkt gjennomført av regjeringen.
Svangerskap og fødsel er den mest risikofylte tiden i en kvinnes liv. Risikoen øker med antall fostre. Det er kun kvinnen, ikke regjeringa, som kan vurdere hvordan denne økte risikoen påvirker henne. Det er ikke slik, som Rostad hevdet, at “klarer du å bære frem ett barn, klarer du to”. Flerfostersvangerskap er høyrisikosvangerskap både med hensyn til kvinnen, og til fostrene hun bærer. Og denne risikoen må kvinnen få lov til å bestemme om hun vil ta selv, uten innblanding fra en nemd eller andre som mener at de vet bedre hva hun burde gjøre med sin egen kropp.
Av denne enkle og selvsagte grunn er jeg i mot endringen i abortloven som regjeringen har foreslått.