Høringssvar fra Anonym

Dato: 19.03.2019

Svartype: Med merknad

Det er uakseptabelt at kvinner skal måtte forsvare seg overfor en nemnd, bare for å få lov til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. Dette er en enorm belastning for den individuelle kvinnen. Dette er også et uttrykk for myndighetenes kollektive mistro til kvinners evne til å ta valg for seg selv. Det er nok nå. Nok at dere som sitter på toppen tåler så inderlig vel den utett som ikke rammer dere selv