Høringssvar fra Inger Halvorsen Formo

Dato: 11.03.2019

Svartype: Med merknad

Jeg ber regjeringen revurdere den varslede innskrenkingen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår, kvinnen og hennes familie. Endringen som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet, faglig forankring og er en uønsket reversering av kvinners rettigheter. Jeg ber derfor regjeringen snu.

Vennlig hilsen

Inger Halvorsen Formo