Høringssvar fra Anonym

Dato: 08.03.2019

Svartype: Med merknad

Det skal være kvinnens valg å bestemme hvor mange barn hun ønsker å bære frem - ikke statens. En endring av reglene kan føre til at kvinner aborterer begge fostrene, eller oppsøker andre land for å få utført fosterreduksjonen siden hun kun ønsker å bære frem ett barn. Dette kan føre til større farer knyttet til kvinnens liv og helse, ettersom det ikke er gitt at inngrepet utføres av tilstrekkelig kvalifisert personell. En fosterreduksjon bør derfor kunne utføres under trygge omgivelser med kvalifisert personell, som en del av det ordinære tilbudet for gravide.