Høringssvar fra Anonym

Dato: 15.03.2019

Svartype: Med merknad

Om en kvinne vil redusere andel foster er ikke noe offentlige instanser skal legge seg i, og dømmekraften og ansvaret for egen kropp og bæreevne skal være i hendene til kvinnen. Det argumenteres derfor for at det ikke skal overføres dømmekraft fra kvinnen til en nemnd i tilfelle ved fosterreduksjon.