Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416347

Dato: 02.04.2019

Vi lever i 2019, i Norge. Dette er en skandale! Kast dette forslaget langt vekk og aldri ta det frem igjen!

Det er min kropp, mitt valg. Ingen andres. Å tvinge noen til å få barn de ikke vil ha, ikke kan ta vare på, ja uansett grunn, kan ikke være noenting annet enn lovstridig.

NEI til dette forslaget og alle andre som forsøker å innskrenke kvinners rettigheter og mulighet til å bestemme over egen kropp og fremtid. Skam dere!