Høringssvar fra Kvinnepolitisk utvalg, FO Hordaland