Høringssvar fra Ellinor Engelstad

Dato: 31.03.2019

Jeg ber regjeringen revurdere den varslede innskrenkingen av abortloven. Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår; kvinnen og hennes familie. Endringen som er fremforhandlet som en del av regjeringsplattformen mangler demokratisk legitimitet og faglig forankring. Argumentasjonen som er blitt brukt for å fremme denne innskrenkningen har vært sterkt preget av feilinformasjon og unøyaktig språkbruk som tåkelegger de reelle situasjonene dette vil ramme.

Fosterreduksjon ved flerfostersvangerskap foretas i tilfeller der kvinnens liv og helse er i fare, eller der det er alvorlig risiko for at kvinnen skal abortere samtlige fostre. Merk at fosterreduksjon også utføres ved trillingsvangerskap, firlingsvangerskap og mer, der svangerskapet medfører svært høy risiko for kvinnen. Flerlingsvangerskap øker også risikoen for spontanabort betydelig. Det foretas også i tilfeller der kvinnen vurderer livssituasjonen sin dithen at hun ikke kan klare å ta seg av flerlinger. Det handler med andre ord om kvinners selvbestemmelse over egen kropp, egen helse og om å gi familier mulighet til ansvarlig familieplanlegging. Dette er en uønsket reversering av kvinners rettigheter, jeg ber derfor regjeringen om å snu.