Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 02.04.2019

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 19. februar 2019, ref. 19/648.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.